Reliable Counter
Besöksräknare  -  Användarvillkor
Över 64.000 nöjda kunder och dagligen blir det fler


Användarvillkor

 
  1. Våra besöksräknare är 100% gratis till alla användare

  2. Våra besöksräknare är väldigt exakta, men trots detta garanterar vi ingen exakthet.

  3. Alla besöksräknare måste placeras på publika webbplatser där ingen tillgång till lösenord krävs för att kunna se räknaren.

  4. Webbplatser som på något sätt visar material som påvisar hat, våld, spam, gambling, erotik eller annat som anses kränkande eller illegalt kommer att få sina besöksräknare borttagna utan några undantag. Vi stödjer inte någonting som har med ovanstående att göra.

  5. Reliablecounter.com och du, användaren, förbehåller oss/dig rätten att sluta visa/ta bort din besöksräknare när som helst utan att först behöva förvarna den andra parten.

  6. Förändra inte koden vi ger dig vid ditt val av besöksräknare. Genom att göra det kan din besöksräknare bli obrukbar.

  7. Våra annonsörer betalar för att din besöksräknare ska vara gratis. Om annonseringskoden tas bort eller förändras förbehåller vi oss rätten att ta bort besöksräknaren från din webbplats.

  8. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra användarvillkor när som helst utan förvarning. Det är din skyldighet att granska våra användarvillkor när det kommer till nyttjandet av våra tjänster.

GENOM ANVÄNDANDET AV BESÖKSRÄKNARE FRÅN REALIABLECOUNTER.COM LOVAR DU ATT HÅLLA RELIABLECOUNTER.COM 100% BORTA FRÅN SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM ÅSAMKAS DIN WEBBPLATS. DU GODKÄNNER ÄVEN ATT VÅR SERVICE INTE GER DIG NÅGRA GARANTIER FÖR ATT VÅR TJÄNST FUNGERAR HELT KORREKT. VÅR SERVICE ÄR GRATIS FÖR ALLA ANVÄNDARE.